رسانه خبری تحلیلی و مطالبه گر دانشجویان دانشگاه های کازرون

قداست شکنی در روز شهادت امام رضا(ع) در شهرمذهبی کازرون زیبنده نیست

قداست شکنی در روز شهادت امام رضا(ع) در شهرمذهبی کازرون زیبنده نیست

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کازرون با انتشار بیانیه ای نسبت به حاشیه های برگزاری مسابقه دوچرخه سواری در روز شهادت امام رضا(ع) واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است:

متاسفانه در روز شهادت امام رضا(ع) در شهر مذهبی کازرون شاهد رخدادی بودیم که یک گروه به اصطلاح ورزشکار تحت عنوان مسابقه ورزشی آنهم به صورت مختلط و با حاشیه ، خواسته یا ناخواسته مرتکب  قداست شکنی در این روز شدند.
جای این سوال است که آیا زمان دیگری در طول سال نبود که در روز شهادت امام رضا(ع) این امر انجام شود؟ آیا ریاست محترم تربیت بدنی در جریان امر بوده اند؟ اجرای برنامه مختلط دوچرخه سواری آن هم در محل عمومی  با اجازه چه کسی انجام شده است؟
جای سوال دارد که چرا برخی از دختران و بانوان جوان به راحتی در ملا عام در معابر و خیابانهای شهر اقدام به دوچرخه سواری نمایند؟ چرا مسولین امر به ویژه شهردار  محترم  , اعضای شورای شهر و رئیس محترم تربیت بدنی فضای مناسبی را در اختیار بانوان دوچرخه سوار مهیا نمی کنند تا در محیط مناسب ایمن و امن ایشان به ورزش خود بپردازند؟
از فرماندار محترم شهرستان و دادستان محترم تقاضا داریم نسبت به اینگونه اقدامات حساس بوده و برخورد مقتضی انجام شود تا شاهد تکرار این چنین اقدامات نابخردانه و حرمت شکن به ساحت اهل بیت(ع) نباشیم.