رسانه خبری تحلیلی و مطالبه گر دانشجویان دانشگاه های کازرون

دکتر فاضل نیا رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون شد

دکتر فاضل نیا رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون شد

دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در حکمی دکتر غریب فاضل‌نیا را به سمت سرپرست دانشگاه سلمان فارسی کازرون منصوب کرد.