3427WO6

ندای دانشجو

رسانه خبری تحلیلی دانشجویان دانشگاه های کازرون

ترامپ برای برد تبلیغات انتخاباتی خود مکانیسم ماشه را مطرح می کند

  • ۱۰
ترامپ برای برد تبلیغات انتخاباتی خود مکانیسم ماشه را مطرح می کند

🔹محمدهادی صحرابان مسئول بسیج دانشگاه های کازرون با اشاره به طرح مکانیسم ماشه یا اسنپ بک گفت: ترامپ برای برد تبلیغاتی خود در انتخابات مکانیسم ماشه را مطرح می کند و این بحث بیشترین ضربه اش را امریکا خواهد خورد و به حیثیت بین المللی آمریکا آسیب خواهد زد.