رسانه خبری تحلیلی و مطالبه گر دانشجویان دانشگاه های کازرون

گفتگوی داغ دانشجویان با شهردار کازرون

گفتگوی داغ دانشجویان با شهردار کازرون

به دعوت بسیج دانشجویی ، مهندس محمدامین مهرورز در جمع اعضای شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی حاضر شد و دانشجویان به طرح سوالات خود پرداختند.

در نشست شهردار با شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی چه گذشت؟

در نشست شهردار با شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی چه گذشت؟

به دعوت بسیج دانشجویی ، مهندس محمدامین مهرورز در جمع اعضای شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی حاضر شد و دانشجویان به طرح سوالات خود پرداختند.