رسانه خبری تحلیلی و مطالبه گر دانشجویان دانشگاه های کازرون

آقای موسوی خوئینی ها بداند ماجراهای صفین، تکرار ناشدنی است

  • ۲۳
آقای موسوی خوئینی ها بداند ماجراهای صفین، تکرار ناشدنی است

قلم فرسایی فردی که سابقه فتنه انگیزی اش سالهاست از او فردی پیچیده ، مرموز و سیاست باز ساخته است. موسوی خوئینی ها از رهبران ئفکری جریانی است که باید گفت دو سه دهه است که نبض نظام را در دست داشته اند و با اغواگری و موج سالاری توانسته اند در راس قدرت باشند. جریانی که امروز خود را طلبکار می داند و جریان اصیل انقلاب را بدهکار می کند.