رسانه خبری تحلیلی و مطالبه گر دانشجویان دانشگاه های کازرون

آقای موسوی خوئینی ها بداند ماجراهای صفین، تکرار ناشدنی است

آقای موسوی خوئینی ها بداند ماجراهای صفین، تکرار ناشدنی است

قلم فرسایی فردی که سابقه فتنه انگیزی اش سالهاست از او فردی پیچیده ، مرموز و سیاست باز ساخته است. موسوی خوئینی ها از رهبران ئفکری جریانی است که باید گفت دو سه دهه است که نبض نظام را در دست داشته اند و با اغواگری و موج سالاری توانسته اند در راس قدرت باشند. جریانی که امروز خود را طلبکار می داند و جریان اصیل انقلاب را بدهکار می کند.