رسانه خبری تحلیلی و مطالبه گر دانشجویان دانشگاه های کازرون

تقدیم لوح شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کازرون به فرماندار کازرن

تقدیم لوح شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کازرون به فرماندار کازرن

این لوح زیبا تقدیم می شود به فرماندار کازرون به خاطر برخوردها جالب ایشان با:
🔹مجریان و متولیان انتخابات
🔹کارمندان فرمانداری
🔹مسولین شهرستان
🔹اساتید دانشگاه
🔹خبرنگاران
🔹دانشجویان بسیجی
🔹و ...

(از طرف اعضای شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های کازرون)