رسانه خبری تحلیلی و مطالبه گر دانشجویان دانشگاه های کازرون

نسبت به تعویض رئیس بیمارستان کازرون پاسخگو باشید

نسبت به تعویض رئیس بیمارستان کازرون پاسخگو باشید

متن نامه شورای تبیین بسیج دانشجویی به رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز
باسلام و صلوات
با احترام، با خبر شدیم که در آخرین روزهای دولت امید و در آغاز موج پنجم کرونا به ناگاه مدیر جوان و انقلابی  بیمارستان کازرون که با روحیه جهادی و خستگی ناپذیر با عملکرد خویش ، نگاه مردم کازرون را به بیمارستان کازرون چنان تغییر داده که این مردم دیگر به بیمارستان کازرون قتلگاه و کشتارگاه نگویند و ایشان علی رغم غیر بومی بودن، به نمایندگی از کادر درمان چنان محبوبیتی در بین مردم کازرون کسب کرده است که او را از خود می دانند و با شنیدن خبر تعویض ایشان واکنش های بسیاری در فضای حقیقی و مجازی از خود نشان می دهند.
سوال ما دانشجویان بسیجی از جنابعالی و مجموعه مدیریتی شما این است که آیا در شرایط پیک پنجم کرونا و درگیری کادر درمان با این ویروس منحوس آیا وقت تعویض و انتصاب مدیر بیمارستان است؟
آیا در واپسین روزهای دولت امید، سزاوار است که امید مردم کازرون را ناامید سازید؟
کدام عملکرد جناب دکتر شرافت باعث تعویض ایشان شده است؟
منتظر پاسخگویی شفاف از سوی مدیریت آن دانشگاه هستیم.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کازرون